'เจ้าหญิงอากิชิโน' เสด็จดรุณบรรณาลัย
ทรงมอบหนังสือเด็กภาษาญี่ปุ่นให้เด็กไทยเรียนรู้

 

20 ธันวาคม 2561