เจ้าหญิงอากิชิโนเสด็จดรุณบรรณาลัย

 

27 ธันวาคม 2561

 

'เจ้าหญิงอากิชิโน' เสด็จดรุณบรรณาลัย
ทรงมอบหนังสือเด็กภาษาญี่ปุ่นให้เด็กไทยเรียนรู้

 

20 ธันวาคม 2561