ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

Library helps pre-schoolers turn a page


โดย Supaporn Asadamongkoln